top of page
Jak nás můžete podpořit?
1. Finanční podpora

Členské příspěvky tvoří malou část výdajů skautů. Protože chceme mít kvalitní program, dobře vybavený oddíl a finančně dostupný pro všechny děti, snažíme se peníze získat i jinými způsoby. Z tohoto důvodu vám nabízíme možnost sponzorovat naši činnost. Jako Junák jsme nezisková organizace, proto je možné při sponzorování získat některé daňové výhody.

  • Informace o odpisu daní: Poskytnutý dar snižuje u dárce základ daně z příjmu fyzických osob, pokud celková hodnota darů poskytnutých v kalendářním roce činí alespoň 1000 Kč.

2. Materiální podpora

Samozřejmě však jsme vděční i za jinou formu podpory než finanční. Typickými příklady toho, co pomůže, jsou:

  • Doprava – Čas od času potřebujeme odvézt větší náklad věcí zejména na různé výpravy a na tábor. Pokud byste nám chtěli pomoc touto formou, budeme rádi, když nás před danou akcí kontaktujete.

  • Vybavení - Náš oddíl je velmi mladý oproti jiným oddílům a tudíž nemáme ani tolik vybavení, které je častokrát opravdu potřebné. Takže pokud byste měli jakékoliv vybavení, které byste nám mohli věnovat budeme za to opravdu rádi.  - Příklady vybavení: Kancelářské potřeby, nářadí, bedny, kufry, hřebíky, barvy/spreje, staré látky/oblečení/kostýmy, atd.

Co dělat, když chci podpořit?

Kontaktujte vůdce oddílu Bushe (Kontakt na něj je v záložce "Kontakty"). Ten vám sdělí a upřesní aktuální potřeby a také informace, které jsou zde jen nastíněné.

Předem děkujeme za jakoukoliv podporu.
OR Ontario
bottom of page